Vervanging van filterzakken door zakfilter retrofit geplisseerde filterkaarsen voor verlenging van levensduur en levering van actief kool filterzakken voor een waterzuiveringsinstallatie

Een waterzuiveringsinstallatie voor rivierwater ondervond frequente vervanging van de filterzakken. Om de tijd tussen vervanging van de sediment filters uit te breiden zijn de filterzakken vervangen door zakfilter retrofit geplisseerde filterkaarsen.  Aanpassingen aan het filterhuis zijn niet nodig omdat het retrofit filterelement direct past in het bestaande zakfilterhuis.

De geplisseerde retrofit filterkaars biedt veel meer filter oppervlakte en als zodanig een langere levensduur. In een ander deel van het waterbehandelingsproces worden actieve kool filterzakken gebruikt voor opname van toxische componenten uit het water. Beide producten zijn gemakkelijk in gebruik en effectieve CleanFlow filterproducten.